Xe chuyên dụng chở ngựa

Hướng dẫn sử dụng Xe chuyên dụng chở ngựa

Xe chuyên dụng chở ngựa cho lực lượng cảnh sát kỵ binh.

Xe có lối lên xuống thuận tiện cho ngựa.

Có hệ thống điều hòa nhiệt độ trong xe.

Xuất xứ Hàn Quốc.