Văn bản pháp quy

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

87

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

VĂN BẢN MỚI

Ngày 09/01/2013, Thủ Tướng chính phủ ban hành nghị định 06/2013/NĐ-CP:  “QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP’’. Trong đó có nội dung quan trọng như sau:

Điều 5. Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

 1. Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 (tải về tại đây )
 2.  Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 (tải về tại đây )
 3.  Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 (tải về tại đây )
 4.  Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 (tải về tại đây)
 5.  Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 (tải về tại đây)
 6.  Quyết định 404/QĐ-BNV ngày 15/7/1995 (tải về tại đây)
 7.  Thông tư số 10/2002/TT-BCA ngày 26/8/2002 (tải về tại đây)
 8. Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 (tải về tại đây)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ, VŨ KHÍ THÔ SƠ

Theo nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2012.

 1. Quân đội nhân dân.
 2. Công an nhân dân.
 3. Công an xã, dân quân tự vệ.
 4. Kiểm lâm, đội kiểm tra chống buôn lậu hải quan, hải quan cửa khẩu, đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.
 5. Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức , doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 6. Ban bảo vệ tổ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ trật tự an ninh phương xã.
 7. Trường, trung tâm huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động.
 8. An ninh hàng không.
 9. Thi hành án dân sự.
 10. Thanh tra chuyên nghành thủy sản, lực lượng kiểm ngư.
 11. Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội.

II.HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Theo nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2012.

Bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Công văn đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ (Có ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị, điện thoại, nêu rõ số lượng, chủng loại, và sự cần thiết phải sử dụng công cụ hỗ trợ) gửi phòng PC64 – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nới đơn vị đóng trụ sở. Các đơn vị thuộc Trung ương nộp hồ sơ tại C64 Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an.  (Mẫu Công Văn)
 2. Bản sao Quyết định thành lập đơn vị.
 3. Quyết định thành lập phòng, ban, tổ bảo vệ chuyên trách (áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp trang bị cho lực lượng bảo vệ).  (Mẫu Quyết Định)
 4. Giấy giới thiệu người đến liên hệ xin giấy phép, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến liên hệ nộp tại phòng PC64 – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở. Các đơn vị thuộc Trung ương nộp hồ sơ tại C64 – Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an.

III. MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG TY HỒ GƯƠM

Sau khi được phòng PC64 hoặc cục C64 cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, người mua mang theo:

 1. Bản chính Giấy phép mua công cụ hỗ trợ vẫn còn hạn hiệu lực sử dụng, trong đó ghi rõ họ tên và số lượng loại công cụ hỗ trợ cần mua.
 2. Giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị có ghi rõ số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của cán bộ đến mua.
 3. Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu của cán bộ đến mua.
 4. Trong trường hợp người đứng tên trong giấy phép không đi mua đươc, người đi thay phải có giấy giới thiệu của cơ quan.

 

 1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI C64 HOẶC PC64

Sau khi mua được công cụ hỗ trợ, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ tại phòng PC64 hoặc cục C64. Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp phép sử dụng của cơ quan, tổ chức dử dụng.
 2. Bản sao Giấy phép mua công cụ hỗ trợ.
 3. Bản sao Hóa đơn tài chính hoặc Phiếu xuất kho của Công ty Hồ Gươm.
 4. Bảng kê khai số lượng công cụ hỗ trợ/ vũ khí thô sơ của đơn vị tại phòng PC64.

Lưu ý:
Công văn phải có ý kiến phê duyện của Thủ trưởng cấp trên quản lý trực tiếp
Ví dụ: Đối với trường hợp của chi nhánh ngân hàng thì cần phải có ý kiến đồng ý của Hội sở ngân hàng.