Xe chuyên dụng chở chất nổ khả nghi

Hướng dẫn sử dụng Xe chuyên dụng chở chất nổ khả nghi

Xe được sử dụng để chuyên chở các vật loại vật liêu nổ khả nghi đến nơi xử lý an toàn. Thích hợp sử dụng cho Sân bay, nhà ga…

Trên xe có lắp đặt hệ thống thùng an toàn có khả năng kháng chất nổ mạnh.

Xe có ca-bin rộng rãi (double cabin)

Xe có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Xuất xứ: Hàn Quốc.