Bộ quần áo chống lại các tác nhân NBC (Phóng xạ, Sinh học và Hóa học)

Hướng dẫn sử dụng Bộ quần áo chống lại các tác nhân NBC (Phóng xạ, Sinh học và Hóa học)

  • Ứng dụng các công nghệ: Lực Van Der Waals, liên kết ion và OH Radical;
  • Bảo vệ dạng phun: 5 nano;
  • Bảo vệ đối với các tác nhân hóa học: 0,4 mg/ 24 giờ;
  • Bảo vệ đối với tia y: 120 keV 60~70 %;
  • Khả năng khử trùng: 99,9 %;
  • Tự khử độc: trong vòng 60 phút;
  • Độ thẩm thấu khí: 45 cm3;
  • Độ thẩm thấu hơi nước: 5,382 g/m2 trong 24 giờ;
  • Tỷ lệ stress nhiệt: 0,26 im clo;
  • Có thể tái sử dụng: từ 6 đến 10 lần;

Trọng lượng: 1,2 kg.