Bộ quần áo bảo vệ chống bức xạ và phóng xạ

Hướng dẫn sử dụng Bộ quần áo bảo vệ chống bức xạ và phóng xạ

  • Bảo vệ dạng phun: 5 nano;
  • Bảo vệ đối với các tác nhân hóa học: 20 mg/ 24 giờ;
  • Bảo vệ đối với tia y: 120 keV 60~70 %;
  • Khả năng khử trùng: 99,9 %;
  • Có thể tái sử dụng: từ 6 đến 10 lần;

Trọng lượng: 6,5 kg.