Bộ quần áo bảo vệ sinh học

Hướng dẫn sử dụng Bộ quần áo bảo vệ sinh học

  • Bộ quần áo không thẩm thấu, có khả năng tiêu diệt virus ebola bằng công nghệ nano, vì ion (+) của hạt nano tiêu diệt ion (-) của tế bào ebola;
  • Khả năng khử trùng: 99,9 %;
  • Có thể tái sử dụng: sau khi giặt sạch bằng xà phòng;
  • Thể tích: 6.000 cm3;

Trọng lượng: 480 g.