SÚNG BẮN ĐẠN TÍN HIỆU

Hướng dẫn sử dụng SÚNG BẮN ĐẠN TÍN HIỆU

 

– Loại Ф26×73: bắn trên súng K57
– Loại Ф26×148: bắn trên súng bắn đạn tín hiệu báo bão.

 Đạn tín hiệu

Đặc tính Độ cao Thời gian cháy (s) Khoảng cách quan sát (km)
Loại Ф 26×73
Loại Ф 26×148
Loại Ф40 có dù
≥90
≥250
≥200
≥6
≥8
≥20
≥8
≥10
≥10

 

Súng bắn đạn tín hiệu cỡ 26,5 mm

Đặc tính

Đơn vị

Chỉ số đạt được

Cỡ nòng

mm

26,5

Chiều dài nòng

mm

180

Sơ tốc đầu đạn

m/s

150

Trọng lượng không đạn

kg

0,9

Tầm bán hiệu quả

m

250