Máy phát hiện chất nổ và chất gây mê cầm tay I-Scan IMS

Hướng dẫn sử dụng Máy phát hiện chất nổ và chất gây mê cầm tay I-Scan IMS

Máy phát hiện chất nổ và chất gây mê cầm tay I-Scan IMS

Các ưu điểm và lợi ích khi sử dụng máy I-Scan:

  • Trọng lượng nhẹ, có 3 chế độ hoạt động để phát hiện: chất nổ, chất gây mê và các nhân tố hóa học khác.
  • Sử dụng nguồn không có chất hoạt hóa phóng xạ.
  • Không yêu cầu phải dùng các vật liệu phụ trợ đắt tiền.
  • Kho cơ sở dữ liệu về chất nổ phong phú. Ngoài ra, cho phép khách hàng có thể tự cập nhật thêm vào cơ sở dữ liệu.
  • Phát hiện được rộng rãi các tác nhân hóa học bao gồm cả các loại chất nổ tự tạo gốc peroxide (bom tự tạo chế từ các loại hóa chất phổ biến như axeton, axit nitric, axit sulfuaric, chất tẩy…).

Các đặc tính cơ bản

  • Công nghệ phát hiện: sử dụng công nghệ đầu dò Phổ độ linh động I-on (Ion mobility spectrometry)
  • Cách thu thập mẫu: phát hiện phần tử và khí hơi.
  • Trọng lượng 3 kg.
  • Kích thước chung: 110x162x410mm.
  • Phát hiện được các tác nhân hữu cơ khó bay hơi gốc 2,4,6 trinitrotoluene (TNT) trong khoảng từ: 1.0.10ˆ-¹¹ 2.0.10ˆ-7 gram.

Tải về hướng dẫn sử dụng: I-SCAN_LDS3500i (1)