CÁC ĐỘI BẢO VỆ NGÂN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 5, Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 “Quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp”: Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương tổ chức và cấp giấy chứng nhận.
Ngày 01/04/2008, Thủ Tướng chính phủ cho phép thực hiện việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các Ngân hàng thương mại cổ phần & các tổ chức quỹ tín dụng theo công văn số 2051/ VPCP-NP ngày 01/04/2008.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được Bộ CA cho phép trang bị một số loại Công cụ hỗ trợ.Theo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Theo thông tư hướng dẫn số: 45/2009/TT-BCA (C11) ký ngày 14 tháng 7 năm 2009; các doanh nghiệp kinh doanh DVBV đã được phép trang bị các loại Công cụ hỗ trợ cụ thể như sau: 1. Dùi cui điện các loại, 2. Dùi cui kim loại, 3. Dùi cui cao su